This year's meeting was over successfully!

Committees


  • Organizing Committee Members
  • Honorary Chairmen:
Mr. DuYuzhou President of China National Textile and Apparel Council
Mr. Xu Kunyuan Vice President of China National Textile and Apparel Council
Mr. Wang Tiankai Vice President of China National Textile and Apparel Council
  • Chairman:  
Mr. Sun Ruizhe  Vice President of China National Textile and Apparel Council
  President of China Textile Engineering Society
Bi Guodian Zhang Huailiang Wang Zhulin  Fu Guangwei Li Binhong Liu Yuanfeng Li Jinbao
Zhou Huatang Hu Ke Zhao Qiang Shi Meiwu Gong Jinli Xiao Changfa Zhu Yong
Gao Weidong Chen Guoqiang Chen Jianyong Qi Jian’er Ruan Jixiang Wang Qiming Xia Zhilin
Li Shuqin  Xu Weilin Yu Jianyong Pan Yuejin Xie Ming Pan Xueping Ke Huiqi
Yang Xun Pu Zongyao Ma Yongxi  Huang Xiang      
             
  • Academic Board
  • Honorary Chairmen:
Chairman: Yao Mu Academician of Chinese Academy of Engineering
  • Members of the Academic Board
Pan Ning Professor, California State University, Davis(USA)
Xu Bugao Professor, University of Texas(USA)
Sun Gang   Professor, University of California, Davis (USA)
Xu Chunye Professor, University Of Washington, Seattle (USA)
Chen Xiaogang  Professor, University of  Manchester (UK)
Wang Xungai  Professor, Deakin University (Australia)
Hirai Toshihiro Professor, Shishu University (Japan)
Bai Lun Distinguished Visiting Professor, Shishu University (Japan)
Bao Limin  Associate Professor, Shishu University (Japan)
Tao Xiaoming Professor, Hongkong Polytechnic University
Li Yi  Professor, Hongkong Polytechnic University
Hu Jinlian  Professor, Hongkong Polytechnic University
Ye Zhengtao Professor, National Taiwan University of Science and Technology
Shi Tianwe  Professor, Feng Chia University
Yao Xingchuan Former head of Taiwan Textile Research Institute
Bai Zhizhong Head of Taiwan Textile Research Institute
Stephen J. Russell  Professor, University of Leeds (UK)
Zhu Meifang Professor, Donghua University
Wang Huaping   Professor, Donghua University
Hu Zuming Professor, Donghua University
Ding Xin Professor, Donghua University
Qiu Yiping Professor, Donghua University
Yu Weidong Professor, Donghua University
Wei Qufu  Professor, Jiangnan University 
Ge Mingqiao Professor, Jiangnan University
Jiang Gaoming Professor, Jiangnan University
Li Jialu  Professor, Tianjin Polytechnic University
Zhang Xingxiang  Professor, Tianjin Polytechnic University
Wang Rui  Professor, Tianjin Polytechnic University
Chen Yuyue  Professor, Soochow University
Chen Ting Professor, Soochow University
Han Jian  Professor, Zhejiang Sci-Tech University
Zhu Chengyan  Professor, Zhejiang Sci-Tech University
Yan Jianwei Professor, Xi'an Polytechnic University
Zhang Xin Professor, Xi'an Polytechnic University
Zhao Guoliang Professor, Beijing Insitute of Fashion Technology
Bin Yuezhen  Professor, Dalian University of Technology
Ye Guangdou Professor, Sichuan University
Wu Dayang  Professor, Southwest University
Fang Kuanjun  Professor, Qingdao University
Yu Yongling Professor, Dalian Polytechnic University
Di Jianfeng  Professor, Wuyi University
 Xu Jian Research fellow, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences
Wang Dujin Research fellow, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences
Zhao Qingzhang Senior Engineer, China Textile Academy
Shen Anjing Senior Engineer, Shanghai Textile Science Research Institute
Wang Jianping  Senior Engineer, Intertek Testing Services
 
Sponsors
Organizer
Co-organizer
Media Support